Дамекс д.о.о

ДАМЕКС како најреномирана фирма во областа на пекарството во последите 25 години во Македонија и денес е генерален застапник и дистрибутер на повеќе реномирани фирми производители на суровини за пекарство.

zadna naslovna

zadna1 zadna2