Дамекс д.о.о

Дамекс д.о.о  произведува и продава:

  • Безглутенско брашно
  • Адитиви за пекарство
  • Наменски смеси за пекарство
  • Суровини за прехрамбена индустрија
  • Пекарски квасец
  • Индустриски маргарини и масти
  • Лабораториска опрема

zadna naslovna

zadna1 zadna2